Sim-stunt.nl streeft ernaar om alle gegevens die wij hebben verzameld, zo duidelijk mogelijk weer te geven op onze website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid veroorzaakt door eventuele fouten en onjuistheden op onze website.

Het is verboden om zonder toestemming van Sim-stunt.nl, stukken en / of gedeelten van de website te kopiëren en te gebruiken voor zakelijke doeleinden.

Ook kan Sim-stunt.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden, indien er sprake mag zijn van storingen of onderbrekingen van de website wat resulteert in een vertraging van de door u opgevraagde informatie.